SMÉKAL, Vladimír. Mezigenerační dialog - dokončení (Intergenearions dialog - second part). ČR: Neuvedeno, 2006. Poutník, roč. XIII, č. 4, s. 22-23. ISBN E 16140.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mezigenerační dialog - dokončení
Name (in English) Intergenearions dialog - second part
Authors SMÉKAL, Vladimír.
Edition ČR, Poutník, roč. XIII, č. 4, s. 22-23, 2006.
Publisher Neuvedeno
Other information
Original language Czech
Type of outcome Popularizing texts and activities
Field of Study 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN E 16140
Keywords in English dialog; intergeneration relationships; educational potential; grandparents+ parents; grandchildren
Tags dialog, educational potential, grandchildren, grandparents+ parents, intergeneration relationships
Changed by Changed by: prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., učo 668. Changed: 23/6/2008 13:21.
Abstract
Studie poukazuje na roli předsudků a apriorních hodnotících soudů, které si členové různých generací v rodině o sobě a o druzích vytvářejí.
Abstract (in English)
The study points out the role of prejudice and precarious evaluative judgements, which the members of various generations in family form about themselves and about others.
Links
MSM0021622406, plan (intention)Name: Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 19/9/2019 06:40