Informační systém MU
SELUCKÁ, Markéta. Východiska a tendence ochrany spotřebitele v Evropské unii a v České republice (Bases and Tendencies of a Consumer Protection in EU and in the Czech Republic). In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 186-201. ISBN 80-210-4182-X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Východiska a tendence ochrany spotřebitele v Evropské unii a v České republice
Name (in English) Bases and Tendencies of a Consumer Protection in EU and in the Czech Republic
Authors SELUCKÁ, Markéta (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006, p. 186-201, 16 pp. 2006.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/06:00025575
Organization unit Faculty of Law
ISBN 80-210-4182-X
Keywords in English consumer protection
Tags Consumer protection
Changed by Changed by: prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., učo 42875. Changed: 28/11/2011 16:09.
Abstract
Příspěvek se zabývá otázkou ochrany spotřebitele v právní úpravě de lege lata v kontextu judikatury ESD.
Abstract (in English)
Bases and tendencies of consumer protection in EU and in the Czech Republic in the context of judgements ECJ.
Displayed: 1/2/2023 19:50