VÁLKA, Miroslav. Almanach k 60. výročí Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (Almanac of the Department of European Ethnology at the Faculty of Arts, Masaryk University on Its 60th Anniversary: 1945-2005). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 72 pp. ISBN 80-210-4127-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Almanach k 60. výročí Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Name (in English) Almanac of the Department of European Ethnology at the Faculty of Arts, Masaryk University on Its 60th Anniversary: 1945-2005
Authors VÁLKA, Miroslav.
Edition 1. vyd. Brno, 72 pp. 2006.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-210-4127-7
Keywords in English Almanac – Department of European Ethnology – 1945-2005
Tags International impact
Changed by Changed by: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D., učo 196. Changed: 23/1/2007 11:03.
Abstract
Jubilejní Almanach, vydaný u příležitosti 60. výročí založení semináře pro etnografii a etnologii na Masarykově univerzitě v Brně, přináší základní informace o výuce oboru, seznam absolventů, soupis obhájených prací a přehled studijních cest do zahranicí a terénních výzkumů.Obrazová příloha názorně dokumentuje jednotlivé oblasti činnosti pracoviště.
Abstract (in English)
The Seminar of Ethnography and Ethnology at Masaryk University was founded in 1945. The anniversary Almanac commemorates its 60th anniversary. It brings information about the department, graduates and their theses, educational journeys and field trips. Photographs are included.
PrintDisplayed: 22/5/2024 22:10