HANZLOVÁ, Jitka and Jan HEMZA. Základy anatomie soustavy trávicí, žláz s vnitřní sekrecí a soustavy močopohlavní (Basics of Anatomy the digastive system, the endocrine system and the urinary-reproductive system). 1st ed. Brno: MU, 2006. 77 pp. Masarykova univerzita 1. ISBN 80-210-3962-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základy anatomie soustavy trávicí, žláz s vnitřní sekrecí a soustavy močopohlavní
Name in Czech Základy anatomie soustavy trávicí, žláz s vnitřní sekrecí a soustavy močopohlavní
Name (in English) Basics of Anatomy the digastive system, the endocrine system and the urinary-reproductive system
Authors HANZLOVÁ, Jitka (203 Czech Republic, guarantor) and Jan HEMZA (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Brno, 77 pp. Masarykova univerzita 1. 2006.
Publisher MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/06:00031868
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 80-210-3962-0
Keywords in English basics anatomy comformation dialectics
Tags basics anatomy comformation dialectics
Changed by Changed by: doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc., učo 956. Changed: 5/3/2009 13:16.
Abstract
Učebnice popisuje základy anatomie příslušných soustav. Při výsledku stavby jednotlivých orgánů se stručně zmiňuje i o jejich funkci pro lepší pochopení dialektiky tvaru, stavby a funkce.
Abstract (in English)
The course book describes the basics of anatomy of corresponding system. During interpretation of structures of particular organs briefly mentions about their functions for better understanding of structure, function and comformation dialectics.
PrintDisplayed: 31/7/2021 19:03