NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA, Pavel HANÁK a Jiří SEDLÁK. Neurologický deficit, pracovní schopnost a změny osobnosti po těžkém kraniocerebrálním poranění. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 69/102, Suppl. 3, s. 16. ISSN 1210-7859.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Neurologický deficit, pracovní schopnost a změny osobnosti po těžkém kraniocerebrálním poranění
Název česky Neurologický deficit, pracovní schopnost a změny osobnosti po těžkém kraniocerebrálním poranění
Název anglicky Neurologic deficit, working ability and personality changes after severe traumatic brain injury
Autoři NAVRÁTIL, Ondřej (203 Česká republika, garant), Martin SMRČKA (203 Česká republika), Pavel HANÁK (203 Česká republika) a Jiří SEDLÁK (203 Česká republika).
Vydání Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha, Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, 1210-7859.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.045
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky deficit; working ability; brain injury
Štítky brain injury, deficit, working ability
Změnil Změnil: MUDr. Ondřej Navrátil, Ph.D., učo 19777. Změněno: 26. 6. 2009 21:11.
Anotace
Cílem naší práce je upřesnit poruchy způsobené poraněním mozku, neurologický deficit, pracovní schopnost a zjistit vztahy mezi závažností úrazu a poruchami osobnosti. Pracovní schopnost po těžkém poranění mozku je velmi malá, příčinou je neurologický deficit i změna osobnosti z psychologického pohledu. Mortalita je v našem souboru vyšší než uváděná v literatuře, poněvadž byli zahrnuti všichni pacienti s těžkým poraněním mozku léčení na naší klinice.
Anotace anglicky
The aim of our study is to clarify changes caused by traumatic brain injury, neurologic deficit, working ability, and to find a relation between severity of injury and personality changes. Working ability after severe brain injury is very low, caused by both neurologic and personality changes from psychologists perspective. Mortality is rather high than in the most of literature, because we included all patients treated at Department of Neurosurgery, University Hospital Brno.
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2022 07:58