PAVELKA, Jiří, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK, Dušan LUŽNÝ and Radek SLABOTINSKÝ. Základní otázky. Dějiny, společnost a základy humanitních věd. Teoretické úvody a testové otázky k přípravě na přijímací zkoušky (Basic Questions. History, Society and Elements of Humanities. Theoretical Introductions and Test Questions for Admission Exams Preparation). Brno: Barrister &.Principal, 2005. ISBN 80-7364-001-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základní otázky. Dějiny, společnost a základy humanitních věd. Teoretické úvody a testové otázky k přípravě na přijímací zkoušky
Name (in English) Basic Questions. History, Society and Elements of Humanities. Theoretical Introductions and Test Questions for Admission Exams Preparation
Authors PAVELKA, Jiří, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK, Dušan LUŽNÝ and Radek SLABOTINSKÝ.
Edition Brno, 2005.
Publisher Barrister &.Principal
Other information
Type of outcome book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 80-7364-001-5
Changed by Changed by: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc., učo 1273. Changed: 11/5/2009 13:02.
PrintDisplayed: 23/5/2019 23:30