HOŘÍNKOVÁ-KOUŘILOVÁ, Lenka, Petr KŘIVÁNEK, Martina NEDOMOVÁ, Michal PAZDERSKÝ, Silvie PRESOVÁ, Petra ŠEDINOVÁ and Petr ŠKYŘÍK. Kurz práce s informacemi. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kurz práce s informacemi
Authors HOŘÍNKOVÁ-KOUŘILOVÁ, Lenka, Petr KŘIVÁNEK, Martina NEDOMOVÁ, Michal PAZDERSKÝ, Silvie PRESOVÁ, Petra ŠEDINOVÁ and Petr ŠKYŘÍK.
Edition Elportál, Brno, Masarykova univerzita, 2007, 1802-128X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Documentation, librarianship, work with information
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) informační věda; informační výchova; informační zdroje; vyhledávání informací; vědecká příprava
Tags Elportál_Archiv
Changed by Changed by: Mgr. Kateřina Drábková, učo 74369. Changed: 4/9/2015 12:11.
Abstract
Interaktivní materiál Kurz práce s informacemi je členěn do 11 modulů pokrývajících problematiku práce s informacemi na VŠ - od definování problému a práci s tématem, přes seznámení s typy elektronických informačních zdrojů, vyhledávání informací v profesionálních databázích i na Internetu a jejich využití v praxi, až po problematiku informační etiky a hodnocení informací. Na Elportálu poskytujeme čtenářům ke každému tématu plné verze textových opor a zkrácené interaktivní přednášky. Úplná verze kurzu slouží k výuce pro studenty MU jako plně e-learningový on-line předmět (KPI11) Kurz práce s informacemi.
PrintDisplayed: 30/1/2023 23:11