PŘIDALOVÁ, Marie. Mezigenerační solidarita v kontextu stárnoucí společnosti (Intergenerational solidarity in the ageing society). In Pražské gerontologické dny 2006 - sborník přednášek. 1. vyd. Praha: Česká alzheimerovská společnost, 2007. p. 69-73, 5 pp. ISBN 80-86541-17-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mezigenerační solidarita v kontextu stárnoucí společnosti
Name (in English) Intergenerational solidarity in the ageing society
Authors PŘIDALOVÁ, Marie.
Edition 1. vyd. Praha, Pražské gerontologické dny 2006 - sborník přednášek, p. 69-73, 5 pp. 2007.
Publisher Česká alzheimerovská společnost
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 80-86541-17-7
Keywords in English family and ageing; intergenerational relations; family support of elderly
Tags family and ageing, family support of elderly, intergenerational relations
Changed by Changed by: Mgr. Marie Přidalová, učo 18983. Changed: 18/6/2007 12:51.
Abstract
Příspěvek je přehledovou studií, věnovanou mezigenerační solidaritě v současné české společnosti. Autorka sleduje v dosud realizovaných výzkumech tři hlavní témata: normativní solidaritu, osobní preference a očekávání a skutečně poskytovanou podporu v příbuzenstvu. Na základě dat z těchto výzkumů konstatujeme, že v České republice přetrvává poměrně vysoká ochota dětí pomáhat stárnoucím rodičům a také rozsah poskytované pomoci je velký. Je otázkou, jak se tento stav změní v blízké budoucnosti. Klesající význam rodinné podpory v sousedním Německu (které reprezentuje úroveň společnosti, k níž Česká republika směřuje) naznačuje další možný vývoj.
Abstract (in English)
The author deals with a phenomenon of intergenerational solidarity and she asks a question at what point the ageing Czech society stands in the family support of old people. She follows three main topics drawn from recent social researches: the normative solidarity, personal preferences and expectations, practically provided help to old parents. Based on these data, Czech Republic still holds a fairly high level of a will to care and of a practical help. It is difficult to say what future brings into intergenerational relations. However, the slightly declining meaning of family support in neighbour Germany (representing the western culture to which the Czech Republic heads for) indicates the possible course.
Links
MSM0021622408, plan (intention)Name: Reprodukce a integrace společnosti (Acronym: IVRIS)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 21/9/2019 07:09