DOČEKAL, Mojmír. Proč není Chomsky funkcionalista (Why Chomsky is not a functionalist). In Kognice 2006. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2006. p. 42-48, 6 pp. ISBN 80-86174-10-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Proč není Chomsky funkcionalista
Name (in English) Why Chomsky is not a functionalist
Authors DOČEKAL, Mojmír (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Praha, Kognice 2006, p. 42-48, 6 pp. 2006.
Publisher Psychologický ústav AV ČR
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/06:00018739
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-86174-10-7
Keywords in English chomsky; generative grammar; analytic sentences
Tags analytic sentences, chomsky, generative grammar
Changed by Changed by: doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D., učo 15952. Changed: 14/4/2010 17:58.
Abstract
Jedním ze zakládajících článků kognitivní vědy je bezpochyby Chomského recenze Skinnerovy knihy Verbální chování. Chomsky je také bezesporu jednou z nejdůležitějších postav kognitivního obratu ve filozofii mysli. Jeho formální popis jazyk vedl ve filozofii mysli k funkcionálismu. Chomsky sám přesto explicitní funkcionalismus zpochybňuje (viz poslední sborník jeho prací -- New Horizons in the Study of Language and Mind). Ve svém se věnuji tomu, zda je jeho debata s funkcionalisty jako je W. G. Lycan nebo S. Shoemaker alespoň částečně rozhodnutelná na základě lingvistických dat nebo zda jde o čistě filozofický spor, v němž jakákoliv empirická data nejsou důležitá.
Abstract (in English)
One of the founding documents of twentieth-century cognitive science was Chomsky's review of Skinners's Verbal behavior. By any measure, Chomsky was a leading figure in the victory of cognitivism over behaviorism. Moreover, Chomsky's computational view of language processing was a major inspiration for functionalism, but Chomsky has vigorously chalenged several of the claims charactrestically made by functionalists. This paper contributes a contribution to the discussion concerning the debate betweeen functionalism and internalism in linguistics. The paper puts forward some consequences of empirical properties of natural language whichc strongly suggest that internalist conception is on the right track.
PrintDisplayed: 24/6/2021 18:35