SOJKA, Petr and Martin KVIZDA. SCO 2007, Sharable Content Objects, 4. ročník konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika (SCO 2007, Sharable Content Objects, 4th conference about electronic support of learning, Brno, Czech Republic). Edited by Sojka P., Kvizda M. prvni. Brno: Masaryk University, 2007. 260 pp. ISBN 978-80-210-4296-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name SCO 2007, Sharable Content Objects, 4. ročník konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika
Name (in English) SCO 2007, Sharable Content Objects, 4th conference about electronic support of learning, Brno, Czech Republic
Authors SOJKA, Petr (203 Czech Republic, guarantor) and Martin KVIZDA (203 Czech Republic).
Edited by Sojka P., Kvizda M.
Edition prvni. Brno, 260 pp. 2007.
Publisher Masaryk University
Other information
Original language Czech
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Field of Study Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW SCO 2007 conference homepage Publisher's info about book, ordering
RIV identification code RIV/00216224:14330/07:00019405
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-210-4296-4
Keywords (in Czech) e-learning; SCOů sdílení výukového obsahu; výuka podporovaná počítačem; blended learning
Keywords in English e-learning; SCO; sharable content objects; computer assisted learning; blended learning
Tags computer assisted learning, e-learning, SCO, sharable content objects
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 25/3/2010 19:56.
Abstract
Kniha obsahuje 37 recenzovaných příspěvků konference, abstrakty dvou zvaných přednášek, autorský a tematický rejstřík. Články jsou ve sborníku členěny do osmi tematických oblastí. Kniha je určena všem zájemcům o aktuální přístupy a výzkum v oblasti elektronické podpory výuky -- e-learningu. Přílohou je CD-ROM s elektronickou hypertextovou podobou všech článků, elektronickou výstavkou kurzů a webem konference.
Abstract (in English)
This book constitutes the refereed Proceedings of the Fourth International SCO Conference, held in Brno, Czech Republic, in May 2007. The 37 papers and 2 invited talks are organized in the proceedings targeted for researchers and advanced students in the area of computer-assited learning (e-learning). Accompanying CD contains all contributions in electronic (PDF) form and additional materials related to the Conference.
Links
1ET208050401, research and development projectName: E-learning v kontextu sémantického webu
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Information society (National programme of research)
2C06009, research and development projectName: Prostředky tvorby komplexní báze znalostí pro komunikaci se sémantickým webem v přirozeném jazyce (Acronym: COT-SEWing)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Information technologies for knowledge society
PrintDisplayed: 15/10/2019 10:58