TREFULKA, Mojmír, Nancy FERREYRA, Veronika OSTATNÁ, Miroslav FOJTA, Gustavo RIVAS and Emil PALEČEK. Voltammetry of Osmium End-Labeled Oligodeoxynucleotides at Carbon, Mercury, and Gold Electrodes. Electroanalysis. USA: WILEY-V C H VERLAG GMBH, vol. 19, No 12, p. 1334-1338. ISSN 1040-0397. 2007.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Voltammetry of Osmium End-Labeled Oligodeoxynucleotides at Carbon, Mercury, and Gold Electrodes
Name in Czech Voltametrie oligonukleotidů koncově značených osmiem na uhlíkových rtuťových a zlatých elektrodách
Authors TREFULKA, Mojmír (203 Czech Republic), Nancy FERREYRA (32 Argentina), Veronika OSTATNÁ (203 Czech Republic), Miroslav FOJTA (203 Czech Republic), Gustavo RIVAS (32 Argentina) and Emil PALEČEK (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Electroanalysis, USA, WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2007, 1040-0397.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10610 Biophysics
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 2.949
RIV identification code RIV/00216224:14310/07:00019421
Organization unit Faculty of Science
UT WoS 000247489500013
Keywords in English Modification of DNA by osmium complexes; Electroactive labels of DNA and RNA; Mercury electrodes; Carbon electrodes; Gold electrodes; Catalytic hydrogen evolution
Tags carbon electrodes, catalytic hydrogen evolution, Gold electrodes, Mercury electrodes
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., učo 28574. Changed: 30/6/2009 13:49.
Abstract
Comparison of voltammetric behavior of end-labeled ODN using three types of electrodes most frequently used in DNA analysis may help to optimize electrochemical DNA sensors.
Abstract (in Czech)
Je provedeno srovnání voltametrického chování koncově značených ODN na třech typech elektrod, které může být využito při optimalizaci elektrochemických senzorů DNA.
Links
AV0Z50040507, plan (intention)Name: Biofyzika dynamických struktur a funkcí biologických systémů
GA203/06/1685, research and development projectName: Mikroanalytická instrumentace pro analýzy biopolymerů modifikovaných strukturními sondami
KAN400310651, research and development projectName: Nanotechnologie pro proteinovou a genovou diagnostiku
LC06035, research and development projectName: Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu.
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Centre of Biophysical Chemistry, Bioelectrochemistry and Bioanalysis. New Tools for Genomics, Proteomics and Biomedicine
MSM0021622415, plan (intention)Name: Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Molecular basis of cell and tissue regulations
PrintDisplayed: 17/4/2024 17:51