STAFFA, Robert and Jindřich LEYPOLD. Cévní poranění. In Kolektiv autorů Univerzitního traumatologického centra. Učební texty z traumatologie - skripta (pro posluchače lékařské fakulty MU). 1., recenzováno. Brno: MU, 2001.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cévní poranění. In Kolektiv autorů Univerzitního traumatologického centra. Učební texty z traumatologie - skripta (pro posluchače lékařské fakulty MU).
Name in Czech Cévní poranění.
Authors STAFFA, Robert and Jindřich LEYPOLD.
Edition 1., recenzováno. Brno, 2001.
Publisher MU
Other information
Type of outcome Audiovisual works
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Medicine
Changed by Changed by: prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D., učo 226. Changed: 18/7/2007 19:56.
PrintDisplayed: 23/9/2021 13:33