KOTAŠKOVÁ, Jana, Boris TICHÝ, Marek BORSKÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ and Jiří MAYER. Analýza genové exprese B-CLL buněk s různými chromosomálními aberacemi (Gene Expression Analysis of B-CLL Cells with Different Chromosomal Aberrations). In XX. olomoucké hematologické dny. 2006th ed. Olomouc: Česká hematologická společnost ČLS JEP, 2006. p. 65. ISBN 80-7346-065-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza genové exprese B-CLL buněk s různými chromosomálními aberacemi
Name (in English) Gene Expression Analysis of B-CLL Cells with Different Chromosomal Aberrations
Authors KOTAŠKOVÁ, Jana, Boris TICHÝ, Marek BORSKÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ and Jiří MAYER.
Edition 2006. vyd. Olomouc, XX. olomoucké hematologické dny, p. 65-65, 2006.
Publisher Česká hematologická společnost ČLS JEP
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 80-7346-065-3
Keywords in English B-CLL; Expression analysis; microarrays
Tags B-CLL, Expression analysis, microarrays
Tags Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Jitka Malčíková, Ph.D., učo 14364. Changed: 26/7/2010 13:15.
Links
NR8448, research and development projectName: Charakterizace genové exprese leukemických buněk pomocí DNA čipů a její využití pro molekulární diagnostiku a predikci odpovědi na léčbu
PrintDisplayed: 8/3/2021 17:04