KOLÁŘOVÁ, Ivana. Konkurence univerbizátů a neuniverbizovaných názvů průkazů, dokumentů, formulářů v textech různých stylových oblastí. In BALOWSKI, M. - MOLDANOVÁ, D. (eds.) Co všechno slovo znamená. 1. vyd. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2007. s. 147-152, 6 s. ISBN 978-80-7044-901-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Konkurence univerbizátů a neuniverbizovaných názvů průkazů, dokumentů, formulářů v textech různých stylových oblastí
Název česky Konkurence univerbizátů a neuniverbizovaných názvů průkazů, dokumentů, formulářů v textech různých stylových oblastí
Název anglicky Simplified form and synonymous compound form of the names of identification cards, documents and formularies in the texts of various stylistic spheres
Autoři KOLÁŘOVÁ, Ivana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Ústí nad Labem, BALOWSKI, M. - MOLDANOVÁ, D. (eds.) Co všechno slovo znamená, od s. 147-152, 6 s. 2007.
Nakladatel Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/07:00050806
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7044-901-1
Klíčová slova anglicky simplified form - compound form - competition - frequency - style sphere - Czech national corpus
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 7. 3. 2012 10:51.
Anotace
V textech Českého národního korpusu SYN2000 byly vyhledány univerbizované názvy dokumentů, průkazů, formulářů známé z běžné komunikace, publicistických pořadů, denního tisku, umělecké literatury, popř. z mluvnických prací zabývajících se univerbizací. Konkurují víceslovným pojmenováním, jsou odvozena sufixy od jednoho slova v příslušném sousloví, zpravidla od toho, které má v syntaktické struktuře víceslovného názvu funkci přívlastkovou. Většina z těchto univerbizovaných názvů je stále považována za nespisovná pojmenování, výskyt v publicistických, popř. v populárněnaučných textech však ukazuje na jejich stále rostoucí úlohu i v textech standardních.
Anotace anglicky
There were found simplified forms of the names of documents, identification cards, formularies. They are used in journalistic texts, daily communication or in texts of art literature. They are synonymous with compound forms of those names, they are derived from one word of those compound forms (from attributive words) by suffixes. The simplified forms are usually allowed to be professional slang, nonliterary but they are used in standard texts (journalistic texts, science popularization texts), too.
VytisknoutZobrazeno: 10. 12. 2019 00:48