VAŘEKOVÁ, Pavlína, Pavel MORAVEC, Ivana ČERNÁ and Barbora ZIMMEROVÁ. Effective verification of systems with a dynamic number of components. In Proceedings of the 2007 conference on Specification and verification of component-based systems: 6th Joint Meeting of the European Conference on Software Engineering and the ACM SIGSOFT Symposium on the Foundations of Software Engineering. New York, NY, USA: ACM Press, 2007. p. 3-13. ISBN 978-1-59593-721-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Effective verification of systems with a dynamic number of components
Name in Czech Efektivní verifikace systémů s dynamickým počtem komponent
Authors VAŘEKOVÁ, Pavlína (203 Czech Republic, belonging to the institution), Pavel MORAVEC (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ivana ČERNÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Barbora ZIMMEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition New York, NY, USA, Proceedings of the 2007 conference on Specification and verification of component-based systems: 6th Joint Meeting of the European Conference on Software Engineering and the ACM SIGSOFT Symposium on the Foundations of Software Engineering, p. 3-13, 2007.
Publisher ACM Press
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14330/07:00019481
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-1-59593-721-6
Keywords in English Component-based systems; dynamic number of components; finite-state systems; formal verification
Tags Component-based systems, dynamic number of components, finite-state systems, formal verification
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D., učo 39394. Changed: 4/11/2012 15:30.
Abstract
In the paper, we present a novel approach to verification of dynamic component-based systems, the systems that can have a changing number of components over their life-time.
Abstract (in Czech)
V článku prezentujeme nový přístup k verifikaci dynamických komponentových systémů; systémů, které se mohou skládat z měnícího se počtu komponent v průběhu svého života.
Links
GD102/05/H050, research and development projectName: Integrovaný přístup k výchově studentů DSP v oblasti paralelních a distribuovaných systémů
Investor: Czech Science Foundation, Doctor grants
MSM0021622419, plan (intention)Name: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
1ET400300504, research and development projectName: Realistická aplikace formálních metod v komponentových systémech
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Information society (National programme of research)
1ET408050503, research and development projectName: Techniky automatické verifikace a validace softwarových a hardwarových systémů
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Information society (National programme of research)
1M0545, research and development projectName: Institut Teoretické Informatiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centres (National Research Programme)
PrintDisplayed: 25/11/2020 11:55