OPATŘILOVÁ, Dagmar. Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání (Somatopedie. Texts for Distant Education). 1.vydání. Brno: Paido, 2007. 123 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-137-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání
Name in Czech Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání
Name (in English) Somatopedie. Texts for Distant Education
Authors OPATŘILOVÁ, Dagmar (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1.vydání. Brno, 123 pp. Edice pedagogické literatury, 2007.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/07:00022925
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-137-9
Keywords in English restriction in movements - classification - education
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., učo 25302. Changed: 28/8/2009 13:59.
Abstract
Studijní materiál je v rovině teoretické i praktické, je členěn do tří kapitol: 1. Vymezení pojmů,charakteristika oboru, hlavní představitelé, klasifikace pohybových vad 2. Problematika chronicky nemocných 3. Systém vzdělávání
Abstract (in English)
The study material offers theoretical as well as practical information. It is divided into three chapters: 1. Introduction, terminology, classification of physical impairments; 2. Chronically ill pupils; 3. Educational system.
PrintDisplayed: 3/12/2020 00:25