MUSIL, Jan, Vladimír KRATOCHVÍL and Pavel ŠÁMAL. Kurs trestního práva : trestní právo procesní. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xlix, 1166. ISBN 9788071795728.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kurs trestního práva : trestní právo procesní
Authors MUSIL, Jan, Vladimír KRATOCHVÍL and Pavel ŠÁMAL.
Edition 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha, xlix, 1166, 2007.
Publisher C.H. Beck
Other information
ISBN 9788071795728
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/3/2020 05:05.
PrintDisplayed: 18/5/2021 19:50