KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka
Authors KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK.
Edition 4., přeprac. vyd. Olomouc, 90 s. 2007.
Publisher Univerzita Palackého v Olomouci
Other information
ISBN 9788024415895
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 13:37.
PrintDisplayed: 25/2/2024 09:26