NOVOSAD, Libor and Marcela NOVOSADOVÁ. Ucelená rehabilitace lidí se zdravotním, zejména somatickým, postižením : uvedení do problematiky. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita, 2000. 58 s. ISBN 8070833831.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ucelená rehabilitace lidí se zdravotním, zejména somatickým, postižením : uvedení do problematiky
Authors NOVOSAD, Libor and Marcela NOVOSADOVÁ.
Edition Vyd. 1. Liberec, 58 s. 2000.
Publisher Technická univerzita
Other information
ISBN 8070833831
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 13:38.
PrintDisplayed: 5/12/2022 14:36