REKTOŘÍK, Jaroslav. Důležitost zapojení studentů do řešení problémů praxe ("Importance of the students' engagement into the traineeships issues"). In Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou. První. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 10-37, 27 pp. ISBN 978-80-210-4482-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Důležitost zapojení studentů do řešení problémů praxe
Name in Czech Důležitost zapojení studentů do řešení problémů praxe
Name (in English) "Importance of the students' engagement into the traineeships issues"
Authors REKTOŘÍK, Jaroslav (203 Czech Republic, guarantor).
Edition První. Brno, Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou, p. 10-37, 27 pp. 2007.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/07:00023126
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-4482-1
Keywords in English Traineeships internships cooperation entrepreneurship
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc., učo 1702. Changed: 13/1/2008 15:25.
Abstract
Příspěvek shrnuje požadavky EU, MŠMT i MU pro zapojování studentů vysokých škol do řešení problémů praxe především s využitím předmětů praxe a stáže. Prezentuje implementaci uvedených požadavků do studijních plánů především ESF a také dalších fakult MU. Potřeba zapojení studentů do praxe je podložena i výsledky statistických šetření.
Abstract (in English)
Paper deals with requirements of the EU, Czech Republic's Ministry of Education, Youth and Sports as well as Masaryk University for engagement of the university students into the traineeships issues' solutions with use of the traineeships and internships classes. It presents implementation of above mentioned requirements into the study plans on the Faculty of Economics and Administration as well as on other Masaryk University faculties. Necessity of the students' engagement on the field of traineeships is supported by results coming from statistic researches.
Links
1M0524, research and development projectName: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centres (National Research Programme)
PrintDisplayed: 23/6/2021 05:03