WÖHE, Günter a Eva KISLINGEROVÁ. Úvod do podnikového hospodářství. Translated by Zuzana Maňasová. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xxix, 928. ISBN 9788071798972.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Úvod do podnikového hospodářství
Autoři WÖHE, Günter a Eva KISLINGEROVÁ.
Translated by Zuzana Maňasová.
Vydání 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha, xxix, 928, 2007.
Nakladatel C.H. Beck
Další údaje
ISBN 9788071798972
Změnil Záznam byl importován z knihovního systému. Změněno: 2. 3. 2020 05:06.
VytisknoutZobrazeno: 3. 12. 2020 22:49