SPÍCHAL, Zdeněk, Václav PETŘÍČEK, Jiří PINKAS and Marek NEČAS. Two-dimensional lanthanide coordination polymers with bis(diphenylphosphino)hexane dioxide. The determination of the polymeric structure from twinned crystals. Polyhedron. Velká Británie: Elsevier Science Ltd., 2008, vol. 27, No 1, p. 283-288. ISSN 0277-5387.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Two-dimensional lanthanide coordination polymers with bis(diphenylphosphino)hexane dioxide. The determination of the polymeric structure from twinned crystals
Name in Czech Dvojrozměrné koordinační polymery s bis(difenylfosforyl)hexanem. Určení polymerní struktury ze zdvojčatělých krystalů
Authors SPÍCHAL, Zdeněk (203 Czech Republic), Václav PETŘÍČEK (203 Czech Republic), Jiří PINKAS (203 Czech Republic) and Marek NEČAS (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Polyhedron, Velká Británie, Elsevier Science Ltd. 2008, 0277-5387.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10402 Inorganic and nuclear chemistry
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 1.801
RIV identification code RIV/00216224:14310/08:00024598
Organization unit Faculty of Science
UT WoS 000253191100036
Keywords in English Bis(diphenylphosphino)hexane dioxide; Lanthanides; Coordination polymers; X-ray crystallography; Twinning
Tags Bis(diphenylphosphino)hexane dioxide, Coordination polymers, Lanthanides, twinning, X-ray crystallography
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D., učo 627. Changed: 26/6/2009 16:33.
Abstract
Lanthanide nitrates and bis(diphenylphosphino)hexane dioxide (dpphO2) formed under solvothermal conditions a series of coordination polymers [Ln(dpphO2)2(NO3)2](NO3) (Ln = Pr (1), Nd (2), Sm (3), Dy (4), Lu (5)), featuring two-dimensional network structure of the (4, 4) topology. The compounds [Ln(dpphO2)2Cl2]Cl (Ln = Pr (6), Nd (7), Gd (8)) were obtained from corresponding chlorides. Coordination polymer 7 formed regular single crystals of the orthorhombic Pna21 space group. The nitrate complexes crystallized in the orthorhombic Aea2 space group, however, the crystals were pseudo-merohedral twins simulating a tetragonal diffraction pattern. Unlike our previously characterized neutral polymers with bis(diphenylphosphino)ethane dioxide, all present coordination networks are cationic, with anions located between or within the two-dimensional layers.
Abstract (in Czech)
Dusičnany lanthanoidů reagovaly při solvotermálních podmínkách s bis(difenylfosforyl)hexanem za vzniku koordinačních polymerů [Ln(dpphO2)2(NO3)2](NO3) (Ln = Pr (1), Nd (2), Sm (3), Dy (4), Lu (5)), které vykazují dvojrozměrnou strukturu se (4, 4) topologií. Odpovídající chloridy poskytly sloučeniny [Ln(dpphO2)2Cl2]Cl (Ln = Pr (6), Nd (7), Gd (8)). Koordinační polymer 7 krystaluje v ortorombické grupě Pna21. Dusičnany krystalují v ortorombické grupě Aea2, krystaly jsou však zdvojčatělé a poskytují superponovanovaný difrakční obraz o tetragonální symetrii. Narozdíl od předchozích neutrálních polymerů odvozených od bis(difenylfosforyl)ethanu, jsou nynější polymery kationtové, s anionty uloženými mezi dvojrozměrnými vrstvami.
Links
GA202/06/0757, research and development projectName: Univerzální metody pro řešení periodických a aperiodických struktur v reciprokém a přímém prostoru
MSM0021622410, plan (intention)Name: Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Physical and chemical properties of advanced materials and structures
PrintDisplayed: 29/9/2023 00:25