JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Co je to vysvětlení? (What is an Explanantion?). In Cesty k vědě: jak správně myslet a psát. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. p. 139-146. ISBN 978-80-7182-223-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Co je to vysvětlení?
Name (in English) What is an Explanantion?
Authors JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Olomouc, Cesty k vědě: jak správně myslet a psát, p. 139-146, 8 pp. 2007.
Publisher Nakladatelství Olomouc
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/07:00020740
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7182-223-3
Keywords in English explanation; philosophy of science
Tags explanation, philosophy of science
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D., učo 11408. Changed: 26/6/2009 20:11.
Abstract
Studie se zabývá nejvlivnějšími pragmatickými i nepragmatickými koncepcemi a teoriemi vysvětlení. Vymezuje základní složky vysvětlení a zvažuje, jakým způsobem mohou být tyto složky modelovány. Zaměřuje se na různé typy vysvětlení, které vztah mezi explanans a explanadem zakládají na nějakém typu determinace. Uvažovány jsou rovněž pragmatické aspekty vysvětlení. V neposlední řadě se studie věnuje také otázce, jaký je vztah mezi vysvětlením a rozumění, resp. jaký typ rozumění je nám vědecké vysvětlení schopno poskytnout.
Abstract (in English)
The article deals with the most influential pragmatic and non-pragmatic conceptions and theories of explanation, specifies the basic components of explanation and considers in which way these components can be modeled. The focus is on types of explanation that the relation between explanans and explanadum founds on some type of determination. The article considers pragmatic aspects of explanation and also the question concerning relation between explanation and understanding.
Links
GP401/07/P173, research and development projectName: Aspekty vysvětlení
Investor: Czech Science Foundation, Aspects of Explanation
PrintDisplayed: 1/2/2023 06:54