Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2007

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Co je to vysvětlení? (What is an Explanantion?). In Cesty k vědě: jak správně myslet a psát. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, p. 139-146. ISBN 978-80-7182-223-3.
  2. HORYNA, Břetislav. Teorie vědy. Úvodní poznámky (The Philosphy of Science). In B. Horyna - J. Krob (eds.), Cesty k vědě. 1st ed. Olomouc: nakladatelství Olomouc, 2007, p. 122-138, 16 pp. 1. ISBN 978-80-7182-223-3.

  2004

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Proč vysvětlení není argument (Why Explanation is not an Argument). Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2004, vol. 2004, No 1, p. 1-8. ISSN 1212-9097.

  2003

  1. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Příspěvky k otázkám filozofie vědy (A Contribution to Questions of the Philosophy of Science). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 150 pp. Spisy Filozofické fakulty. ISBN 80-210-3224-3.

  2001

  1. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Ernst Mach a vědecké poznání (Ernst Mach and the Scientific Knowledge). Brno: MU, 2001, 11 pp. SPFBU; B 48. ISBN 80-210-2622-7.
  2. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Věda a postmoderna v díle P. Feyerabenda a S. Toulmina (Science and Postmodernity in the work of P. Feyerabend and S. Toulmin). In Filosofie po postmoderně. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2001, p. 109 - 113, 14 pp. ISBN 80-210-2724-X.

  2000

  1. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Filozofické a metodologické problémy vědy (Philosophical and Methodological Problems of Science). Vydání 2. Brno: Masarykova univerzita, 2000, 135 pp. ISBN 80-210-2394-5.
  2. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Věda a postmoderna v díle P. Feyerabenda a S. Toulmina (The Science and Post-modernism in the Works od P. Feyerabend and S. Toulmin). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, vol. 2000, B 47, p. 127-140. ISSN 0231-7664.

  1992

  1. ŠVANDOVÁ, Blažena and Jan NOVOTNÝ. Dialog nejen o antropickém principu (Dialog not only about the Anthropic principle). Vesmír. Praha: AV ČR, 1992, 71(1992), No 9, p. 527-529. ISSN 0042-4544.
Display details
Displayed: 24/5/2024 19:26