BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Jiřina KLENKOVÁ and Radka HORÁKOVÁ. Logopedie a surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-136-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Logopedie a surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání
Name in Czech Logopedie a surdopedie
Authors BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Jiřina KLENKOVÁ and Radka HORÁKOVÁ.
Edition Brno, 2007.
Publisher Paido
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-136-2
Changed by Changed by: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D., učo 6817. Changed: 30/1/2008 20:22.
PrintDisplayed: 15/6/2024 23:26