HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA. Reálná vybavenost absolventa ZŠ k péči o životní prostředí. In Absolvent základní školy. první. Brno: Pedagogická fakulta, 2007. s. 234-239, 6 s. ISBN 978-80-210-4402-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Reálná vybavenost absolventa ZŠ k péči o životní prostředí
Název anglicky The real readiness of basic school leavers regarding environment preservation.
Autoři HORKÁ, Hana (203 Česko, garant) a Zdeněk HROMÁDKA (203 Česko).
Vydání první. Brno, Absolvent základní školy, od s. 234-239, 6 s. 2007.
Nakladatel Pedagogická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/07:00020796
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-4402-9
Klíčová slova česky Vztahy z environmentální oblasti; prostředí; environmentální výchova; principy udržitelného rozvoje; účinnost environmentální výchovy
Klíčová slova anglicky The relationships in the environmental area; environment; environnmental education; principles of sustainable development; effectiveness of environmental education at schools
Štítky environment, environniental education, principles of Sustainable Development
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., učo 2749. Změněno: 23. 8. 2010 21:27.
Anotace
V podmínkách české školy se realizují mezioborové souvislosti a integrace poznání nejen ve vzdělávacích oblastech, ale i v průřezových tématech. Mezi ně náleží environmentální výchova, která směřuje k osvojování kompetencí ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje. Ekologická gramotnost se stává předmětem zkoumání a její úroveň je označována jako základní indikátor úspěšnosti environmentální výchovy. Ve stati jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření zaměřeného zejména na úroveň orientace žáků v pojmech a vztazích z environmentální oblasti napříč vzdělávacími oblastmi. Poukazováním na oblasti, v nichž jsou žáci neúspěšní, chceme upozornit na chronicky nízkou účinnost environmentální výchovy na školách. V závěru stati naznačujeme nové možnosti, které školám skýtají školní vzdělávací programy.
Anotace anglicky
This paper presents results of an investigation focused primarily v on the level of pupils'awareness of terms and relationships in the environmental area across subject areas. Among them there is environmental edlicatioiz ainzing at acqiíiriiig competences in favour of environment presenation and the principles of sustainable developnient. Ecological literacy becomes tíze subject of an investigation and its level is defined as the basic indicator of environniental education success. The paper presents results of an investigation ainied chiefly at tíze level of piípils' awareness of ternis and relationships in the environmental area across the curriculum. By referring to the areas in which pupils are unsuccessful we intend to draw attention to the continuously low effectiveness of environmental education at schools. In the final part we indicate new possibiluies offered bv school educational programmes.
Návaznosti
GA406/05/0246, projekt VaVNázev: Obsahová dimenze kurikula základní školy
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 10. 7. 2020 15:53