ZDRÁHAL, Zbyněk and Jiří FAJKUS. Hmotnostní spektrometrie a proteomika (Mass spectrometry and proteomics). Klin. Biochem. Metab., Praha: Česká lékařská společnost J.Ev.Purkyně, 2007, 15/36, No 3, p. 132-137. ISSN 1210-7921.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hmotnostní spektrometrie a proteomika
Name (in English) Mass spectrometry and proteomics
Authors ZDRÁHAL, Zbyněk (203 Czech Republic, guarantor) and Jiří FAJKUS (203 Czech Republic).
Edition Klin. Biochem. Metab. Praha, Česká lékařská společnost J.Ev.Purkyně, 2007, 1210-7921.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Genetics and molecular biology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/07:00023444
Organization unit Faculty of Science
Keywords in English proteomics; mass spectrometry; clinical proteomics
Tags clinical proteomics, mass spectrometry, proteomics
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., učo 28574. Changed: 24/6/2008 16:06.
Abstract
Proteomika je prudce se rozvíjející vědní disciplína, zabývající se studiem proteomu, která je v současnosti hnací silou v pokroku poznání vztahů mezi geny a jejich funkcí v buňce. Hlavním nástrojem charakterizace proteinů a jejich forem je hmotnostní spektrometrie. V článku jsou shrnuty základní postupy charakterizace proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie a stručný přehled využití hmotnostní spektrometrie v klinické proteomice.
Abstract (in English)
Proteomics is a highly dynamic discipline focused on proteome research, and currently a driving force of progress in our knowledge of relationships between genes and their functions in a cell. The main tool of protein characterization is mass spectrometry. The paper presents a brif survey of basic approaches of protein characterization by mass spectrometry and applications of mass spectrometry in clinical proteomics.
Links
MSM0021622415, plan (intention)Name: Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 28/11/2020 21:16