FLASAROVÁ, Magdalena, Petra MATĚJKOVÁ, David ŠMAJS, Vladana WOZNICOVÁ and Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ. Diagnostika a kmenová typizace spirochety Treponema pallidum v klinickém materiálu. (Diagnosis and typing of Treponema pallidum in clinical material.). In 22. Pečenkovy epidemiologické dny. Abstrakta. 2007.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Diagnostika a kmenová typizace spirochety Treponema pallidum v klinickém materiálu.
Name (in English) Diagnosis and typing of Treponema pallidum in clinical material.
Authors FLASAROVÁ, Magdalena (203 Czech Republic), Petra MATĚJKOVÁ (203 Czech Republic), David ŠMAJS (203 Czech Republic, guarantor), Vladana WOZNICOVÁ (203 Czech Republic) and Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ (203 Czech Republic).
Edition 22. Pečenkovy epidemiologické dny. Abstrakta. 2007.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study Genetics and molecular biology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/07:00019174
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English Treponema pallidum
Tags Treponema pallidum
Changed by Changed by: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Changed: 8/4/2010 14:53.
Abstract
Byly uvedeny výsledky diagnostiky a kmenové typizace spirochety Treponema pallidum v klinickém materiálu.
Abstract (in English)
Results of diagnosis and typing of Treponema pallidum in clinical material were presented and discussed.
Links
GA310/07/0321, research and development projectName: Komparativní genomové sekvencování patogenních treponem a transkriptomová analýza T. pallidum ssp. pallidum
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
MSM0021622415, plan (intention)Name: Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
NR8967, research and development projectName: Molekulární typizace kmenů a izolátů Treponema pallidum subsp. pallidum: základ pro epidemiologickou a klinickou identifikaci jednotlivých kmenů
Investor: Ministry of Health of the CR, Ministry of Agriculture R&D Programme
PrintDisplayed: 1/4/2020 11:48