SOJÁK, Petr. Osobnostní kompetence sociálního pedagoga se zamřením na volný čas (Personality competence of social pedagogue sight on leisure time). In Čech, T. (ed.) Výchova a volný čas 2. Brno: MSD, 2007. p. 133-135, 210 pp. ISBN 978-80-86633-97-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Osobnostní kompetence sociálního pedagoga se zamřením na volný čas
Name in Czech Osobnostní kompetence sociálního pedagoga se zamřením na volný čas
Name (in English) Personality competence of social pedagogue sight on leisure time
Authors SOJÁK, Petr (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, Čech, T. (ed.) Výchova a volný čas 2, p. 133-135, 210 pp. 2007.
Publisher MSD
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/07:00032878
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-86633-97-8
Keywords (in Czech) rozvoj komunikační a didaktické kompetence pedagogů, profesní a osobnostní růst, sebepoznání, sebezkušenost, sebereflexe reflexe skrze skupinu, práce s agresí a konfliktem, interakce
Keywords in English communication and didactic competences of pedagogues;profession and personality development;selfknowledge and selfexperience;reflection herself and through the group;behavior and act;selfrespect;cope with conflicts and agression;interaction
Tags behavior and act, communication, interaction, profession and personality development, selfknowledge and selfexperience, selfrespect
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petr Soják, Ph.D., učo 9726. Changed: 23. 3. 2010 15:36.
Abstract
Rozvoj osobnostní kompetence pedagogů je aktuální téma zejména v souvislosti s budoucím Rámcovým vzdělávacím programem Školního vzdělávacího programu. A průřezového tématu osobnostně sociální výchova. Příspěvek pojednává o formě vzdělávání rozvoje osobnostní kompetence u sociálních pedagogů a o konfrontaci stávajících pohledu na tématiku rozvoje osobnosti v pedagogických a pomáhajících profesích.
Abstract (in English)
The personality competence development of pedagogues is actual theme especially in connection with future Frame Educational Program of School Educational Program. Report disserts on the form of education of perosnality competence development of social pedagogues and on the confrontation based on different perspectives dealing with the theme of personality competence development of pedagogues and people working in assisting professions.
Links
MSM0021622421, plan (intention)Name: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, School and Health for the 21st Century
PrintDisplayed: 3. 7. 2022 01:49