BALAŠTÍK, Miroslav. Poezie v inkubátoru (Co přináší básnická generace 90. let 20. století) (Peotry in the incubation apparauts (What brings Poetry Gerenation of the 1990´)). Host (Host do školy), Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2007, vol. 23, No 6, p. 10-15. ISSN 1211-9938.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Poezie v inkubátoru (Co přináší básnická generace 90. let 20. století)
Name (in English) Peotry in the incubation apparauts (What brings Poetry Gerenation of the 1990´)
Authors BALAŠTÍK, Miroslav (203 Czechia, guarantor).
Edition Host (Host do školy), Brno, Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2007, 1211-9938.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/07:00020833
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English czech poetry manifests poetry generation of the 1990
Changed by Changed by: Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D., učo 1600. Changed: 30/1/2008 15:43.
Abstract
Studie zabývající se tendencemi v poezii básnické generace 90. let 20. století. Na základě několika básnických manifestů objevuje tři dominantní linie: klasicistní (náboženskou), neoavantgradní a empirickou.
Abstract (in English)
The study deals with generation of czech poets of nineties of 20th century. On the basis of several manifests it finds three main currents: classical (religious), neo-avantgard and empiric.
Links
GP405/07/P279, research and development projectName: Básnická generace 90. let 20. století
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
PrintDisplayed: 4/8/2020 05:25