PRŮCHA, Petr. Průcha, P.: Správní právo, obecná část, (učebnice) 7. doplněné a aktualizované vydání. 7. vydání. Brno: MU Brno - Doplněk Brno, 2007. 418 pp. ISBN 978-80-210-427.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Průcha, P.: Správní právo, obecná část, (učebnice) 7. doplněné a aktualizované vydání
Name in Czech Průcha, P.: Správní právo, obecná část, (učebnice) 7. doplněné a aktualizované vydání
Authors PRŮCHA, Petr.
Edition 7. vydání. Brno, 418 pp. 2007.
Publisher MU Brno - Doplněk Brno
Other information
Type of outcome book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-427
Changed by Changed by: prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., učo 883. Changed: 20/1/2009 17:38.
PrintDisplayed: 17/2/2020 07:35