MILTOVÁ, Radka. "Bellissimum Ovidii Theatrum". Poznámky k recepci Ovidiových Metamorfóz v kultuře 17. století v Čechách a na Moravě. In Milena Bartlová - Lubomír Konečný - Lubomír Slavíček (ed.), Libosad. Studie o českém a evropském barokním umění. Práce držitelů Baderova stipendia pro výzkum malířství 17. století. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2007. s. 44-82, 38 s. ISBN 978-80-7106-918-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název "Bellissimum Ovidii Theatrum". Poznámky k recepci Ovidiových Metamorfóz v kultuře 17. století v Čechách a na Moravě
Název česky "Bellissimum Ovidii Theatrum". Poznámky k recepci Ovidiových Metamorfóz v kultuře 17. století v Čechách a na Moravě
Název anglicky "Bellissimum Ovidii Theatrum". Notes to the Reception of Ovid´s Metamorphoses in the Culture of the 17th Century in Bohemia and Moravia
Autoři MILTOVÁ, Radka (203 Česká republika, garant).
Vydání Praha, Milena Bartlová - Lubomír Konečný - Lubomír Slavíček (ed.), Libosad. Studie o českém a evropském barokním umění. Práce držitelů Baderova stipendia pro výzkum malířství 17. století, od s. 44-82, 38 s. 2007.
Nakladatel Nakladatelství Lidových novin
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/07:00033225
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7106-918-8
Klíčová slova anglicky Ovid; Metamorphoses; illustrated prints; baroque wall painting; Kroměříž
Štítky baroque wall painting, illustrated prints, Kromeriz, Metamorphoses, Ovid
Změnil Změnila: doc. Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D., učo 13960. Změněno: 5. 3. 2010 13:33.
Anotace
Příspěvek se koncentruje na vybrané otázky recepce jednoho z hlavních ikonografických zdrojů témat ve výtvarném umění, Ovidiových Metamorfóz. V první části byla pozornost věnována čtenářské oblibě konkrétních tisků formou sondy do inventářů moravské šlechty. Učiněná sonda potvrdila, že výskyt oblíbených ilustrovaných edic Metamorfóz se shoduje s výsledky výzkumu používaných grafických předloh pro české a moravské umění 17. století. Nejvýznamněji se uplatnily zejména série Virgila Solise, Crispijna de Passe, Johanna Wilhelma Baura či Sébastiena Le Clerca-Françoise Chauveaua či volné grafické listy Michela Dorignyho. Druhá část je zaměřena na diskuzi nad ovidiovskými texty a jejich ilustracemi: upozorňováno bylo zejména na lascivitu básní a ilustrací, což vedlo v některých případech k cenzurním regulacím. Zmíněné otázky formálního i obsahového zaměření byly poté detailněji řešeny na příkladu výzdoby pavilonu Květné zahrady v Kroměříži.
Anotace anglicky
The article is concentrated on selected questions of reception of one of the main iconographical sources for visual art, Ovid`s Metamorphoses. In the first part was attention given to reader`s popularity of Metamorphoses prints, which was made through the research of inventaries of Moravian aristocracy. The popularity of illustrated editions corresponds with the results of research of graphical sources used in Czech and Moravian art in the 17th century. Graphical series of great importance for baroque art in Bohemia and Moravia were especially the illustrations of V. Solis, C. de Passe, J. W. Baur and S. Le Clerc-F. Chauveau and single-leaf engravings of M. Dorigny. Second part deals with the discussion on ovidian texts and its illustrations: it was mainly refered to a lascivity of the poetry and the illustrations, what conduced in some cases to a censorship. Mentioned questions of formal and content sight were documented on the example of the decoration of central Rotunda in Kroměříž Flower Garden.
VytisknoutZobrazeno: 31. 5. 2023 19:39