PATOČKA, Jiří and Eva HEŘMANOVÁ. Lokální a regionální kultura v České republice : kulturní prostor, kulturní politika a kulturní dědictví. Vydání první. Praha: ASPI, 2008, 199 stran. ISBN 9788073573478.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Lokální a regionální kultura v České republice : kulturní prostor, kulturní politika a kulturní dědictví
Authors PATOČKA, Jiří and Eva HEŘMANOVÁ.
Edition Vydání první. Praha, 199 stran, 2008.
Publisher ASPI
Other information
ISBN 9788073573478
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 13:43.
PrintDisplayed: 13/7/2024 04:49