ČUMOVÁ, Jana, Anna POTÁČOVÁ, Irena KASALOVÁ, Hana KONEČNÁ, Zbyněk ZDRÁHAL and Roman HÁJEK. Proteomická analýza lidských myelomových buněk ovlivněných přídavkem bortezomibu (Proteomic analysis of human myeloma cells treated with bortezomib). In XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2008. ISBN 978-9780-86793-11-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Proteomická analýza lidských myelomových buněk ovlivněných přídavkem bortezomibu
Name (in English) Proteomic analysis of human myeloma cells treated with bortezomib
Authors ČUMOVÁ, Jana, Anna POTÁČOVÁ, Irena KASALOVÁ, Hana KONEČNÁ, Zbyněk ZDRÁHAL and Roman HÁJEK.
Edition XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, 2008.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-9780-86793-11-5
Keywords in English myeloma;proteomics
Tags myeloma, proteomics
Changed by Changed by: Mgr. Jana Čumová, Ph.D., učo 12861. Changed: 6/6/2008 11:19.
Abstract
Cílem naší práce bylo nalézt a charakterizovat proteinové změny v myelomové linii ARH-77 ovlivněné přídavkem bortezomibu (Velcade) s využitím metod dvourozměrné elektroforézy (2D-PAGE) a následné analýzy rozdílně exprimovaných proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie (MS).
Abstract (in English)
The aim of this study was to find and characterize proteomic changes in myeloma cell line ARH-77 treated with bortezomib by using two-dimensional electrophoresis (2D-PAGE) conditions and MS analysis revealed unigue proteins differentially expressed after bortezomib treatment.
Links
LC06027, research and development projectName: Univerzitní výzkumné centrum - Česká myelomová skupina (Acronym: LC MGUS)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Basic Research Center
MSM0021622415, plan (intention)Name: Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
MSM0021622434, plan (intention)Name: Od klasických prognostických markerů ke klinicky aplikovatelným farmakogenomickým a farmakoproteomickým projektům u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 14/5/2021 12:13