MATĚJKOVÁ, Petra, Michal STROUHAL, David ŠMAJS and Vladana WOZNICOVÁ. Srovnání typovacích systémů u Treponema pallidum. (Comparison of Treponema pallidum typing systems.). In XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 15. ISBN 978-80-210-4526-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Srovnání typovacích systémů u Treponema pallidum.
Name in Czech Srovnání typovacích systémů u Treponema pallidum.
Name (in English) Comparison of Treponema pallidum typing systems.
Authors MATĚJKOVÁ, Petra, Michal STROUHAL, David ŠMAJS and Vladana WOZNICOVÁ.
Edition Brno, XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník příspěvků. p. 15-15, 2008.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Genetics and molecular biology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-210-4526-2
Keywords in English Treponema pallidum; acidic repeat protein; Pillay typing system; tpr genes
Tags acidic repeat protein, Pillay typing system, tpr genes, Treponema pallidum
Changed by Changed by: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Changed: 27/6/2008 12:27.
Abstract
Je popsáno srovnání typovacích systémů pro jednotlivé kmeny Treponema pallidum.
Abstract (in English)
Comparison of Treponema pallidum typing systems is presented and discussed.
Links
GA310/07/0321, research and development projectName: Komparativní genomové sekvencování patogenních treponem a transkriptomová analýza T. pallidum ssp. pallidum
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
MSM0021622415, plan (intention)Name: Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
NR8967, research and development projectName: Molekulární typizace kmenů a izolátů Treponema pallidum subsp. pallidum: základ pro epidemiologickou a klinickou identifikaci jednotlivých kmenů
Investor: Ministry of Health of the CR, Ministry of Agriculture R&D Programme
PrintDisplayed: 5/4/2020 03:30