STROUHAL, Michal, Lenka MIKALOVÁ, Petra MATĚJKOVÁ a David ŠMAJS. Rozdíly ve struktuře genomu u vybraných zástupců rodu Treponema. In Tomáškovy dny 2008, sborník abstraktů. Brno: Mikrobiologický ústav LF MU, 2008. s. 38-39, 2 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rozdíly ve struktuře genomu u vybraných zástupců rodu Treponema.
Název česky Rozdíly ve struktuře genomu u vybraných zástupců rodu Treponema.
Název anglicky Structure differences in genomes of chosen Treponema genus representatives.
Autoři STROUHAL, Michal (203 Česká republika), Lenka MIKALOVÁ (203 Česká republika), Petra MATĚJKOVÁ (203 Česká republika) a David ŠMAJS (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, Tomáškovy dny 2008, sborník abstraktů. od s. 38-39, 2 s. 2008.
Nakladatel Mikrobiologický ústav LF MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor Genetika a molekulární biologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/08:00024752
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky Treponema pallidum; whole genome fingerprinting
Štítky Treponema pallidum, whole genome fingerprinting
Změnil Změnil: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Změněno: 26. 6. 2009 14:22.
Anotace
Rod Treponema zahrnuje zástupce s různou mírou invazivity a patogenity. T. pallidum subsp. pallidum je etiologickým agens sexuálně přenosné syfilis a je obligátním patogenem člověka. Endemické nevenerické treponemální infekce tropických a subtropických oblastí vyvolávají T. pallidum subsp. pertenue (způsobující yaws) a T. pallidum subsp. endemicum (způsobující endemickou syfilis). Blízce příbuzný druh T. paraluiscuniculi způsobuje venerické onemocnění králíků a není infekční pro člověka. Genomy 9 zástupců zahrnující kmeny Mexico A, Street strain 14, DAL-1 (T. p. pallidum), Samoa D, Gauthier, CDC-2 (T. p. pertenue), Bosnia A (T. p. endemicum), Fribourg-Blanc (taxonomicky blíže nespecifikovaný opičí izolát) a Cuniculi A (T. paraluiscuniculi) byly porovnány pomocí metody whole genome fingerprinting (WGF) s genomem kmene Nichols (T. p. pallidum), jehož komletní nukleotidová sekvence je známa. Získané restrikční profily byly použity k determinaci heterologních úseků DNA jednotlivých treponemálních kmenů. U kmenů Mexico A, DAL-1, Gauthier, CDC-2, Fribourg-Blanc bylo zatím analyzováno 71 % genomu, u kmene Bosnia A 46 %.
Anotace anglicky
Structure differences in the genomes of several Treponema strains is presented.
Návaznosti
GA310/07/0321, projekt VaVNázev: Komparativní genomové sekvencování patogenních treponem a transkriptomová analýza T. pallidum ssp. pallidum
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
MSM0021622415, záměrNázev: Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
NR8967, projekt VaVNázev: Molekulární typizace kmenů a izolátů Treponema pallidum subsp. pallidum: základ pro epidemiologickou a klinickou identifikaci jednotlivých kmenů
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Resortní program výzkumu a vývoje - MZ
VytisknoutZobrazeno: 22. 2. 2020 17:57