VITURKA, Milan. Regionální kvalita životního prostředí z pohledu podnikatelské sféry. In Sborník příspěvků z XI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: KRES, ESF MU, 2008. s. 32-38, 9 s. ISBN 978-80-210-4625-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Regionální kvalita životního prostředí z pohledu podnikatelské sféry
Název anglicky Regioval quality of environment from business sphere point of view
Autoři VITURKA, Milan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Sborník příspěvků z XI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách, od s. 32-38, 9 s. 2008.
Nakladatel KRES, ESF MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/00216224:14560/08:00024789
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-4625-2
Klíčová slova anglicky business environment - life environment - immission limit
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc., učo 1596. Změněno: 27. 3. 2013 13:15.
Anotace
Příspěvek se zabývá podnikatelsky orientovaným regionálním hodnocením environmentální kvality území. Podle získaných výsledků byly vybrané administrativní jednotky - regiony pověřených obcí 3. stupně rozděleny do 5 skupin.
Anotace anglicky
Contribution deals with business-oriented regional evaluation of environmental quality od territory. According to obtained results were chosen administrative units - regions of authorized municipalities of the third degree divided into 5 groups.
Návaznosti
GA402/08/0071, projekt VaVNázev: Regionální hodnocení kvality podnikatelského prostředí z hlediska potenciálu pro rozvoj a transfer inovací.
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 13. 12. 2019 01:15