SCHWARZ, Daniel and Tomáš KAŠPÁREK. Spatial Deformation Model With The Use Of Wavelet Thresholding For Nonlinear Multimodal Registration. In Analysis of Biomedical Signals and Images - Proceedings of 19th Biennal International Eurasip Conference BIOSIGNAL 2008. Brno: VUTIUM Press, 2008. p. 1-3. ISBN 978-80-214-3612-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Spatial Deformation Model With The Use Of Wavelet Thresholding For Nonlinear Multimodal Registration
Name in Czech Prostorový deformační model založený na vlnkovém prahování pro pružnou multimodální registraci
Authors SCHWARZ, Daniel and Tomáš KAŠPÁREK.
Edition Brno, Analysis of Biomedical Signals and Images - Proceedings of 19th Biennal International Eurasip Conference BIOSIGNAL 2008, p. 1-3, 3 pp. 2008.
Publisher VUTIUM Press
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-214-3612-1
UT WoS 000303717200038
Keywords in English image analysis;image registration;wavelet transformation
Tags Image analysis, image registration, wavelet transformation
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D., učo 195581. Changed: 2/7/2008 15:57.
Abstract
A transformation model is one of the essential blocks in almost any registration algorithm. Here, a spatial deformation model which combines smoothing by wavelet thresholding and Gaussian filtering is proposed for nonlinear registration. The algorithm is evaluated on 2-D multimodal image data - MRI images from standard Simulated Brain Database.
Abstract (in Czech)
Model geometrické transformac je jedním ze základních stavebních bloků jakékoliv metody obrazové registrace. Prostorový deformační model, který kombinuje vyhlazování pomocí vlnkového prahování s gaussovskou filtrací je zde navržen pro nelineární registraci.
Links
GP102/07/P263, research and development projectName: Nelineární multimodální registrace pro automatickou morfometrii obrazů mozku z MRI založenou na anatomicky omezených prostorových deformacích
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
PrintDisplayed: 28/2/2021 02:44