KOPEČEK, Ivan a Radek OŠLEJŠEK. GATE to Accessibility of Computer Graphics. In Computers Helping People with Special Needs: 11th International Conference, ICCHP 2008. Berlin: Springer-Verlag, 2008. s. 295-302. ISBN 978-3-540-70539-0. doi:10.1007/978-3-540-70540-6_44.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název GATE to Accessibility of Computer Graphics
Název česky GATE pro zpřístupnění počítačové grafiky
Autoři KOPEČEK, Ivan (203 Česká republika, garant, domácí) a Radek OŠLEJŠEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Berlin, Computers Helping People with Special Needs: 11th International Conference, ICCHP 2008, od s. 295-302, 8 s. 2008.
Nakladatel Springer-Verlag
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Impakt faktor Impact factor: 0.402 v roce 2005
Kód RIV RIV/00216224:14230/08:00024828
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-3-540-70539-0
ISSN 0302-9743
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-70540-6_44
UT WoS 000258398900044
Klíčová slova anglicky computer graphics; blind and visually impaired users; assistive technology
Štítky assistive technology, computer graphics
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D., učo 3636. Změněno: 5. 3. 2021 08:40.
Anotace
This paper presents a framework for integrating current information technologies into a platform enabling the blind and visually impaired people to access computer graphics based on the annotated SVG format. We also present a technique enabling the conversion of any graphical object to the annotated SVG format and easy annotation supported by OWL based ontology. This approach is not limited to vector graphics only, but enables also the flexible annotation and application of raster graphics (e.g. photographs). We briefly describe the architecture of the GATE (Graphics Accessible To Everyone) project, which contains the corresponding implemented modules. As an illustration, we provide an example showing how the blind can access the annotated graphics.
Anotace česky
Článek prezentuje systém integrující současné informační technologie do platformy, která umožní zrakově postiženým uživatelům pracovat s počítačovou grafikou založenou na anotovaných obrázcích v SVG formátu. Je prezentována technika konverze libovolných grafických objektů do formátu anotovaných SVG souborů a také technika snadné anotace pomocí OWL ontologií. Prezentované techniky nejsou omezeny jen na vektorovou grafiku, ale umožňují i flexibilní anotaci a použití rastrových obrázků (fotografií). Článek dále nastiňuje architekturu projektu GATE (Graphics Accsessible To Everyone), který je zaměřen na implementaci potřebných modulů. Pro ilustraci je uveden příklad, který demonstruje, jakým způsobem mohou zrakově postižení přistupovat k anotované grafice.
Návaznosti
GA201/07/0881, projekt VaVNázev: Dialogové generování webovských prezentací a grafiky pro zrakově postižené
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
LC06008, projekt VaVNázev: Centrum počítačové grafiky (Akronym: CPG)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
VytisknoutZobrazeno: 15. 4. 2021 10:56