Informační systém MU
MÁCHA, Jakub. Metaphorische Bedeutung als virtus dormitiva. Hieke, Alexander - Leitgeb, Hannes (eds.) Reduktion und Elimination in Philosophie und den Wissenschaften. Papers of the 31. International Wittgenstein Symposium. Kirchberg am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 2008, roč. 16, č. 1, s. 207-209. ISSN 1022-3398.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metaphorische Bedeutung als virtus dormitiva
Název česky Metaforický význam jako virtus dormitiva
Název anglicky Metaphorical Meaning as virtus dormitiva
Autoři MÁCHA, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Hieke, Alexander - Leitgeb, Hannes (eds.) Reduktion und Elimination in Philosophie und den Wissenschaften. Papers of the 31. International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel, Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 2008, 1022-3398.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Rakousko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW PDF
Kód RIV RIV/00216224:14210/08:00033750
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky metaforický význam;sekundární význam;vysvětlení
Klíčová slova anglicky metaphorical meaning;secondary meaning;explanation
Štítky Donald Davidson, explanation, Friedrich Nietzsche, metaphorical meaning, secondary meaning, Wittgenstein
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D., učo 3662. Změněno: 18. 1. 2012 18:03.
Anotace
Die Idee der metaphorischen Bedeutung sollte die Erklärung dafür sein, wieso Metaphern zu verstehen sind. Donald Davidson hat argumentiert, dass eine solche Idee keine Erklärungskraft besitzt. In diesem Aufsatz werden Wurzeln des Arguments bei Nietzsche und Wittgenstein untersucht. Wittgensteins "sekundäre Bedeutung" weist eine signifikante Affinität zur metaphorischen Bedeutung auf. Auch die Weise, wie diese Idee bei ihm abgehandelt wird, kommt der von Davidson näher, obwohl in einem Punkt eine bestimmte Abweichung festzustellen ist. Abschließend wird eine mögliche Modifikation dieser Idee vorgeschlagen, damit sie dieser Kritik entgehen könnte. Die metaphorische Bedeutung muss etwas aussagen über die Metapher überhaupt, nicht über diese oder jene konkrete Metapher.
Anotace česky
Idea metaforického významu by měla přinést vysvětlení toho, proč rozumíme metaforám. Donald Davidson argumentoval, že tato idea nemůže vysvětlit tuto naši schopnost. V tomto článku budou zkoumány kořeny tohoto argumentu u Nietzscheho a Wittgensteina. Wittgensteinův "sekundární význam" vykazuje zřejmou spřízněnost s metaforickým významem. I způsob, jakým se Wittgenstein zhostil této ideje, je podobný tomu, jak tak činí Davidson, ačkoliv se oba autoři v jednom bodě liší. Nakonec bude navrhnuta možná modifikace metaforického významu, jež by byla odpovědí na tuto kritiku: Metaforický význam musí něco vypovídat o metafoře obecně, ne o té či oné konkrétní metafoře.
Anotace anglicky
The concept of the metaphorical meaning should explain why we understand metaphors. Donald Davidson argued that such an concept is no explanation. In this paper I want to examine roots of his argument by Nietzsche and Wittgenstein. Wittgenstein's secondary meaning resembles the idea of the metaphorical meaning. On the basis of Wittgenstein's argumentation I shall propose a modification of the metaphorical meaning in order to escape Davidson's critique. The metaphorical meaning should express something general about the metaphor as such, not about this or that partikular metaphor.
Zobrazeno: 5. 3. 2024 02:40