Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Co vysvětluje zpětná kauzalita. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2008, roč. 15, č. 3, s. 345 - 357. ISSN 1335-0668.
  2. MÁCHA, Jakub. Metaphorische Bedeutung als virtus dormitiva. Hieke, Alexander - Leitgeb, Hannes (eds.) Reduktion und Elimination in Philosophie und den Wissenschaften. Papers of the 31. International Wittgenstein Symposium. Kirchberg am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 2008, roč. 16, č. 1, s. 207-209. ISSN 1022-3398.

  2007

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Co je to vysvětlení? In Cesty k vědě: jak správně myslet a psát. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, s. 139-146. ISBN 978-80-7182-223-3.
  2. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Kauzální aspekty vysvětlení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 87 s. ISBN 978-80-210-4442-5.

  2005

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Kauzalita a problém vysvětlení. In Člověk - příroda - kultura. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 152-163. ISBN 80-210-3757-1.
  2. KŘÍSTEK, Michal. Vztah deskripce a explanace v rámci stylistického rozboru textu. Palcútová, M. a Horváth, M. (red.). In Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005, s. 100-107. ISBN 80-223-2023-4.

  2004

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Proč vysvětlení není argument. Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 1-8. ISSN 1212-9097.

  2003

  1. RUSÍNOVÁ, Zdenka. Principy explanační lingvistiky a jazykové poznání. Žigo, P. a Matejko, L., ed. In BraSlav2. Bratislava: Kartprint, 2003, s. 234-240. ISBN 80-88870-39-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 7. 2024 00:15