KYNCL, Libor. Dary neziskovému sektoru snižující základ daně z příjmů právnických osob. In Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 175-181. Právnická fakulta. ISBN 978-80-244-1834-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dary neziskovému sektoru snižující základ daně z příjmů právnických osob
Název česky Dary neziskovému sektoru snižující základ daně z příjmů právnických osob
Název anglicky Gifts for non-profit sector lowering Corporate Income Tax
Autoři KYNCL, Libor (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Olomouc, Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru, od s. 175-181, 7 s. Právnická fakulta, 2007.
Nakladatel Univerzita Palackého v Olomouci
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/07:00033802
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-244-1834-6
Klíčová slova anglicky Gift; non-profit sector; NGO; non-government organization; corporate; income tax; financial law; act
Štítky ACT, corporate, Financial law, gift, income tax, NGO, non-government organization, Non-Profit Sector
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 9. 4. 2010 18:25.
Anotace
Účelem této kapitoly je rozebrat problematiku darů neziskovému sektoru, které snižují základ daně z příjmů právnických osob, z pohledu českého práva účinného v roce 2007. Osobami povinnými k dani jsou všechny právnické osoby. Snižující položky se rozlišují pro osoby založené nebo zřízené za účelem podnikání - které si mohou snížit základ daně dary neziskovým organizacím - maximum je obecně 5 procent a pro dary veřejným výzkumným institucím a univerzitám 10 procent - a osoby založené nebo zřízené za účelem jiným než podnikání, které jsou samy součástí neziskového sektoru a mohou si snížit základ daně až o 30 procent nebo 1 milion Kč a tuto sumu využít ke krytí nákladů na vzdělávání, vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké činnosti.
Anotace anglicky
The purpose of this chapter is to analyze the problem area of gifts for non-profit sector that lower the corporate income tax base in the Czech legal regulation effective in the year 2007. Taxpayers of this tax are all corporates (artificial persons). Entries lowering the Corporate Income Tax are divided for persons created (founded or legally established) for business purposes - who can lower their income tax base by gifts to non-profit organizations - maximum is 5 percent generally and 10 percent for gifts to public research institutions and universities - and persons that were not created for business purposes who are part of non-profit sector and can lower their income tax base by 30 percent or 1 million CZK at maximum and use this sum for educational, research, development or artistic activities expenses.
VytisknoutZobrazeno: 2. 10. 2023 14:47