NOVÝ, Zdeněk. Arbitration Clause as Unfair Contract Term: Some observations on the ECJ´s Claro case. In Cofola 2008. 1.vydání. Brno: Právnická fakulta MU, 2008, p. 76-89., 14 pp. ISBN 978-80-210-4629-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Arbitration Clause as Unfair Contract Term: Some observations on the ECJ´s Claro case
Name in Czech Rozhodčí doložka jako nekalé smluvní ujednání: Několik postřehů z případu Claro
Authors NOVÝ, Zdeněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1.vydání. Brno, Cofola 2008, p. 76-89., 14 pp. 2008.
Publisher Právnická fakulta MU
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/08:00026393
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-4629-0
Keywords in English ConsumerArbitration ; Arbitral award; Unfair contract term ; Arbitration clause ; the Claro case ; Directive on Unfair Contract Terms ; protection of consumers ; European public policy ; Recognition and enforcement
Tags Arbitral award, arbitration clause, ConsumerArbitration, European public policy, protection of consumers, Recognition and enforcement, the Claro case, Unfair contract term
Tags Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Zdeněk Nový, Ph.D., LL.M., učo 61345. Changed: 8/3/2012 16:16.
Abstract
This paper addresses the problem of the annulment of an arbitration award by national courts on the grounds that the arbitration proceedings were based on arbitration clause as an unfair contract term under the Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts. The ECJ decided in the case Claro v Móvil that arbitration award may be annulled by national court if it is based on arbitration clause which turns out to be unfair contract term. Moreover, according to the ECJ, consumer has no duty to object unfairness of the arbitration clause in the course of arbitration proceedings. Therefore, the national court may find the term unfair thus void on its own motion. The reasoning behind this was that the arbitration award was at odds with mandatory provisions of the Directive on unfair terms in consumer contracts, which form part, in the view of the ECJ, of the so called European public policy.
Abstract (in Czech)
Předmětem tohoto příspěvku je rozhodčí doložka jako nekalé smluvního ujednání ve smyslu směrnice 93/13/EEC o nekalých ujednáních ve spotřebitelských smlouvách. Touto problematikou se zabýval Soudní dvůr Evropských společenství v nedávném rozhodnutí Claro v Móvil. Soudní dvůr v této věci rozhodl, že rozhodčí nález může být zrušen soudem členského státu, pokud bylo rozhodčí řízení založeno na rozhodčí doložce, která byla nekalým smluvním ujednáním ve smyslu výše uvedené směrnice. Důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu je podle Soudního dvora rozpor s tzv. Evropským veřejným pořádkem, jehož součástí je i ochrana spotřebitele před nekalými smluvními ujednáními. Navzdory rozdílným názorům na rozhodnutím Claro je vzkaz Soudního dvora jasný. Rozhodčí řízení je určeno pro obchodníky. Spotřebitelé mají vést své spory v rámci alternativních způsobů jejich řešení nebo před obecnými soudy. Příspěvek nabízí několik úvah nad potenciálním dopadem rozhodnutí Claro na český právní řád zejména s ohledem na zákon o rozhodčím řízení a občanský zákoník.
PrintDisplayed: 24/6/2024 01:45