JARKOVSKÁ, Lucie. Genderové konfrontace IV. Muži v ohrožení? (Gender confrontations IV. Men in Denger?). 2008.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Genderové konfrontace IV. Muži v ohrožení?
Name (in English) Gender confrontations IV. Men in Denger?
Authors JARKOVSKÁ, Lucie (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 2008.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Organization of a conference
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/08:00024900
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English krize maskulinity; domácí násilí; násilí na mužích; chlapci ve vzdělávání; feminismus
Tags chlapci ve vzdělávání, domácí násilí, feminismus, krize maskulinity, násilí na mužích
Changed by Changed by: Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D., učo 21642. Changed: 11/9/2008 11:21.
Abstract
Čas od času se v médiích objevují zprávy o tom, že v dnešní společnosti nejsou diskriminovány ženy, ale že znevýhodněni jsou muži (např. Týden z 14.1.2008, článek Jsi bačkora a blbec, Týden z 1.3.2004 článek Běda otcům, kterým). Mluví se také o tzv. krizi mužů/mužství, která je dávána do souvislosti s emancipací žen a s erozí tradičních genderových rolí. Ženy se mají v současné společnosti čeho chytit, muži nikoli. Podobné argumenty zaznívají i v sociálních vědách. Např. Matějů tvrdí, že současné feminizované školství chlapce posílá na méně ambiciózní studijní dráhy. Objevují se studie vytvářející jakousi protiváhu studií o sociálním znevýhodnění žen, např. výzkum o domácím násilí na mužích provedený na Jihočeské univerzitě . Během genderových konfrontací IV. bychom rády analyzovaly tyto hlasy, jejich důsledky na poli sociálních věd, na politické scéně (požadavek zahrnutí zástupců mužských organizací, jako je Český svaz mužů, do Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů) i ve vztahu k feministickým snahám o sociální změnu. Je krize mužů zástěrkou pro šovinistický backlash, nebo jde o problém, který si skutečně zaslouží naši výzkumnou, politickou i aktivistickou pozornost?
Abstract (in English)
Gender confrontations bring the possibility to open a discussion about questions which are often asked within the field of gender studies but are relevant also for other disciplines. This discussion symposium opens the floor for interdisciplinary discussion and tries to involve social scientists who are not primarily interested in gender issues as well as feminist and gender scholars. The topic of Gender confrontations IV was the crisis of masculinity. Is it a part of the antifeminist backlash or a serious social problem? How is emacipation of women conected to that issue? What are the implications for social policy?
Links
GA403/06/0067, research and development projectName: Volba vzdělání a anticipace šancí na pracovním trhu z genderové perspektivy
Investor: Czech Science Foundation, Educational choices and anticipation of chances on the labour market from a gender perspective
PrintDisplayed: 2/7/2022 23:38