LOUDOVÁ, Kateřina, Vanda DOSTÁLOVÁ a Marie OKÁČOVÁ. Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. 2008.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics
Název česky Staré evropské jazyky očima moderní lingvistiky
Autoři LOUDOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí), Vanda DOSTÁLOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Marie OKÁČOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2008.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Uspořádání konference
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/08:00026528
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky řecká a latinská filologie; románská filologie; německá filologie; slovanská filologie
Klíčová slova anglicky Greek and Latin studies; Romance Studies; Germanic Studies; Slavonic Studies
Štítky Germanic Studies, Greek and Latin studies, Romance Studies, Slavonic Studies
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 7. 12. 2012 21:44.
Anotace
International conference "Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics" was organized by the Centre for Interdisciplinary Research into Ancient Languages and Early Stages of Modern Languages at Masaryk University in Brno (MSM 0021622435). The conference was held under the patronage of the rector of Masaryk University, professor Petr Fiala, and under the patronage of the dean of Masaryk University, professor Josef Krob, at the Mendel Museum and the Augustinian Abbey of Saint Thomas. The four-day colloquium contained sessions dealing with Latin and Greek linguistics, Romance languages, Germanic languages, and, last but not least, Slavonic languages.
Anotace česky
Mezinárodní konference "Early european Languages in the Eyes of Modern Linguistics" byla zorganizována v rámci výzkumného záměru Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních (MSM 0021622435) při Ústavu klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity pod patronací rektora MU, prof. Petra Fialy, a děkana FF MU, prof. Josefa Kroba. Konference se konala v prostorách Mendelova muzea a augustiniánského opatství sv. Tomáše. Jednotlivé sekce byly během 4 dnů konání konference věnovány latinské a řecké lingvistice, dále jazykům románským, germánským a v neposlední řadě také jazykům slovanským.
Návaznosti
MSM0021622435, záměrNázev: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 25. 7. 2021 04:54