VAŠEČKA, Imrich. Stratégie a politiky územných samospráv pri riešení problému sociálne vylúčených rómskych zoskupení v ČR (Strategies and the policies of local self-governments on the way of solution of problem of social exclusion Roma communities in the Czech Republic). In Kvalita života v stratégiách sociálnej práce vo vzťahu k marginalizovaným skupinám. Prešov: Košický samosprávny kraj a Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. p. 48-55, 7 pp. ISBN 978-80-969932-0-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stratégie a politiky územných samospráv pri riešení problému sociálne vylúčených rómskych zoskupení v ČR
Name in Czech Strategie a politiky územních samospráv při řešení problému sociálně vyloučených romských seskupení v ČR
Name (in English) Strategies and the policies of local self-governments on the way of solution of problem of social exclusion Roma communities in the Czech Republic
Authors VAŠEČKA, Imrich (703 Slovakia, guarantor).
Edition Prešov, Kvalita života v stratégiách sociálnej práce vo vzťahu k marginalizovaným skupinám, p. 48-55, 7 pp. 2008.
Publisher Košický samosprávny kraj a Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/08:00026572
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-969932-0-8
Keywords in English social capital social exclusion Roma communities
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D., učo 26854. Changed: 6. 1. 2009 13:31.
Abstract
Autor úvodom vymedzuje problém sociálne vylúčených rómskych zoskupení ako problém sociálny. Za jeho podstatu považuje inštitucionálnu diskrimináciu zo strany majority a nízky ľudský a sociálny potenciál v sociálne vylúčených rómskych zoskupeniach. Na základe skúmania vo vybraných mestách v Českej republike autor ponúka modelové typy stratégií územných samospráv a modelové typy ich politík pri riešení sociálnych problémov spojených s týmito zoskupeniami.
Abstract (in Czech)
Autor úvodem vymezuje problém sociálně vyloučených romskych seskupení jako problém sociální. Za jeho podstatu považuje inštitucionální diskriminaci ze strany majority a nízky lidský a sociální potenciál v sociálně vyloučených romskych seskupeních. Na základě zkoumání ve vybraných městech v Českej republice autor nabízí modelové typy strategií územních samospráv a modelové typy jejich politik při řešení sociálních problémův spojených s těmito seskupeními.
Abstract (in English)
The author is concerned with Roma excluded communities and the capacity of local authorities to mobilise community resources in response to social exclusion.
Links
MSM0021622408, plan (intention)Name: Reprodukce a integrace společnosti (Acronym: IVRIS)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 7. 12. 2021 23:28