CS

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2007.

PROUZOVÁ, Zuzana and Marie HLADKÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2007. (Analysis of funding for NPOs from public budgets in 2007). 1. vyd. Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2008. 39 pp. Rozbory financování NNO z veřejných rozpočtů.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2007.
Name (in English) Analysis of funding for NPOs from public budgets in 2007
Authors PROUZOVÁ, Zuzana (203 Czech Republic, guarantor) and Marie HLADKÁ (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Praha, 39 pp. Rozbory financování NNO z veřejných rozpočtů, 2008.
Publisher Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
Other information
Original language Czech
Type of outcome special-purpose publication
Field of Study 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14560/08:00042104
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords in English Nonprofit organizations; public budgets; subsidies
Tags Nonprofit Organizations, public budgets, Subsidies
Changed by Changed by: Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D., učo 44604. Changed: 27/10/2010 16:10.
Abstract
Rozbor financování NNO v roce 2007 má za cíl sledovat objem všech poskytnutých dotací NNO ze státního rozpočtu, z rozpočtu územně správních celků (krajů a obcí) a státních fondů.
Abstract (in English)
Analysis of funding for NPOs from selected public budgets 2006 was accepted and published by government of Czech republic. Analysis take in subsidies of nonprofit organization from state, state funds, regional and municipal budgets.
PrintDisplayed: 23/4/2019 04:25

Other applications