KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese :psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 1997. 147 s. ISBN 80-7178-150-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Lidský vztah jako součást profese :psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese
Authors KOPŘIVA, Karel.
Edition 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha, 147 s. 1997.
Publisher Portál
Other information
ISBN 80-7178-150-9
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 3/12/2009 00:00.
PrintDisplayed: 7/12/2022 04:14