ŠVÁCHOVÁ, Hana and Roman HÁJEK. Analýza profilů genové exprese u mnohočetného myelomu a jeho význam v klinické onkologii (Analyse of gene expression profiles of multiple myeloma and its significancy for clinical oncology). Klinická onkologie. Brno, Česká republika: ApS Brno, 2008, roč. 21, No 1, p. A-230-3, 4 pp. ISSN 0862-495X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza profilů genové exprese u mnohočetného myelomu a jeho význam v klinické onkologii
Name (in English) Analyse of gene expression profiles of multiple myeloma and its significancy for clinical oncology
Authors ŠVÁCHOVÁ, Hana (203 Czech Republic) and Roman HÁJEK (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Klinická onkologie, Brno, Česká republika, ApS Brno, 2008, 0862-495X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/08:00026752
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English multiple myeloma; microarrays; chips; gene expression profiling (GEP); individual therapy
Tags chips, gene expression profiling (GEP), individual therapy, microarrays, multiple myeloma
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Hana Šváchová, Ph.D., učo 43529. Changed: 14/3/2009 12:35.
Abstract
Klinická a genetická heterogenita je charakteristickým rysem mnohočetného myelomu (MM) a navzdory intenzivnímu úsilí o porozumění patogenezi MM, zůstává řada procesů zahrnutá ve vývoji MM neobjasněna. Nové metodologické přístupy, jako je studium profilů genové exprese (GEP), jsou vhodným nástrojem spojujícím klinické výstupy (odpověď na léčbu a přežití) s molekulární a genetickou variabilitou onemocnění. Hlavním úkolem je nyní definovat diagnostický a prognostický význam GEP technologie v klinickém praxi.
Abstract (in English)
Clinical and genetic heterogeneity is a characteristic feature of multiple myeloma (MM). Despite intensive efforts to clarify the pathogenesis of MM, mechanisms of MM development remain enigmatic. Novel methodological approaches, such as gene expression profiling (GEP), are valuable tools in order to link clinical endpoints, such as response to treatment and surfoval, with th molecular and genetic heterogenity of the disease. The main challenge of current studies is to define diagnostic and prognostic relevance of GEP technologies in a clinical management
Links
LC06027, research and development projectName: Univerzitní výzkumné centrum - Česká myelomová skupina (Acronym: LC MGUS)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Basic Research Center
MSM0021622434, plan (intention)Name: Od klasických prognostických markerů ke klinicky aplikovatelným farmakogenomickým a farmakoproteomickým projektům u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 8/3/2021 17:06