ŠVÁCHOVÁ, Hana and Roman HÁJEK. Molekulární definice rizika jako nový prognostický nástroj pro mnohočetný myelom (Molecular definition of risk as a new prognostic tool for multiple myeloma). Klinická onkologie. Brno, Česká republika: ApS Brno, 2008, roč. 21, No 1, p. A-234-6, 3 pp. ISSN 0862-495X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Molekulární definice rizika jako nový prognostický nástroj pro mnohočetný myelom
Name (in English) Molecular definition of risk as a new prognostic tool for multiple myeloma
Authors ŠVÁCHOVÁ, Hana (203 Czech Republic) and Roman HÁJEK (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Klinická onkologie, Brno, Česká republika, ApS Brno, 2008, 0862-495X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/08:00026754
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English multiple myeloma; microarrays; gene expression profiling.
Tags gene expression profiling., microarrays, multiple myeloma
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Hana Šváchová, Ph.D., učo 43529. Changed: 14/3/2009 12:38.
Abstract
Heterogenní podstata mnohočetného myelomu a nedostatečnost současných klasifikačních systémů a laboratorních parametrů neumožňuje přesné stanovení vysoce rizikových případů s MM (high-risk, HR). Potřeba nových prognostických nástrojů vedla k vytvoření řady klasifikačních schémat definujících jednotlivé varianty MM na základě genetických/cytogenetických markerů získaných analýzou expresních profilů a pomocí cytogenetických technik.
Abstract (in English)
Heterogeneity of multiple myeloma and insufficiency of current classification systems and laboratory parameters do not facilitate definition of patients with high-risk outcome. The need of new prognostic tools lead to the range (in creation of plenty) of classification scheme describing variants of MM based on detection of genetics/cytogenetics markers by gene expression profiling and cytogenetics.
Links
LC06027, research and development projectName: Univerzitní výzkumné centrum - Česká myelomová skupina (Acronym: LC MGUS)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Basic Research Center
MSM0021622434, plan (intention)Name: Od klasických prognostických markerů ke klinicky aplikovatelným farmakogenomickým a farmakoproteomickým projektům u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 25/2/2021 15:27